INSCRIPCIONS OBERTES TOT L’ANY!

Ensenyaré a volar,
Encara que els infants no volaran el meu vol.
Ensenyaré a somiar,
Encara que ells no somiaran els meus somnis.
Ensenyaré a viure,
Encara que no viuran la meva vida.
Ensenyaré a cantar,
Encara que no cantin el meu cant.
Ensenyaré a pensar,
Encara que no pensaran com jo.

Però, tot i així, sabré
que a cada vegada que volin, somiïn,
visquin, cantin i pensin
estarà en ells la llavor
del camí ensenyat i après.

                                   M. Teresa de Calcuta